Same pojedyncze sztuki!

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
§ 1.
[Postanowienia ogólne]
1. Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności sklepu Vintageshop, która w szczególności obejmuje regulacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa innych danych wprowadzonych do sklepu przez Użytkowników.
2. Polityka Prywatności stanowi integralny załącznik do Regulaminu.
§ 2.
[Definicje]
Terminy użyte w Polityce prywatności oznaczają:
1. Administrator – Hello Fashion! ul. Ślężna 112/12 53-111 Wrocław, NIP: 747-169-05-80
2. Serwis – prowadzony przez Administratora w języku polskim sklep on­line funkcjonujący pod adresem www.vintageshop.pl;
3. Strona internetowa – strona internetowa pod adresem www.vintageshop.pl oraz wszelkie jej podstrony;
4. Strony – Administrator i Użytkownik;
5. Użytkownik – osoba fizyczna, która poprzez zarejestrowanie w Serwisie w sposób
wskazany w odpowiednim Regulaminie, posiada aktywne konto;
§ 3.
[Ochrona danych osobowych]
1. Administrator jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 4 Ustawy o ochronie danych osobowych.
2. Dane zamieszczone w Systemie informatycznym przez Użytkowników będących osobami fizycznymi, zostały zarejestrowane w rejestrach zbiorów danych osobowych prowadzonych przez GIODO.
3. Korzystanie z Serwisu i dokonywanie zakupów wiąże się z koniecznością podania przez Użytkownika swoich własnych danych osobowych.
4. Administrator pozyskuje i przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:
a. Adres e­mail
b. Imię, nazwisko
c. Miejsce zamieszkania
d. Adres do doręczeń
e. Numer telefonu
5. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu świadczenia usługi poprzez Serwis oraz sprzedaży na rzecz Użytkowników towarów, a także w celu marketingu swoich usług i produktów (oraz produktów podmiotów trzecich, znajdujących
się w ofercie sklepu Administratora) oraz innych prawnie usprawiedliwionych celach.
6. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
7. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych do celów marketingowych następuje przez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu w trakcie zapisu na newsletter. Użytkownik może w każdej chwili złożyć sprzeciw na przetwarzanie jego danych w w/w zakresie.
8. Administrator może przesyłać Użytkownikom na podane przez nich adresy e­mail informacje handlowe na temat swoich produktów i usług (oraz produktów podmiotów trzecich, znajdujących się w ofercie sklepu Administratora), pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.
§ 5.

[Uprawnienia Użytkownika]
1. Użytkownik ma prawo dostępu i wglądu do treści danych osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji.
2. W przypadku zmiany danych osobowych, Użytkownik powinien uaktualnić je w Koncie użytkownika.
3. Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość usunięcia jego danych osobowych ze zbiorów danych, o których mowa w § 3 pkt 2 na żądanie Użytkownika, a także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
4. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli zachowanie danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek nałożony na Administratora przez przepisy prawa.
§ 6.
[Szyfrowanie danych]
1. Administrator zobowiązuje się do szyfrowania transmisji danych w celu zabezpieczenia danych Użytkownika przechowywanych w systemie.
2. Każde połączenie Użytkownika z Serwisem jest szyfrowane i poufne.
§ 7.
[Techniczna ochrona danych]
1. Administrator zobowiązuje się do przechowywania kopii bezpieczeństwa zawierających dane osobowe Użytkownika.
2. Powierzone dane są składowane na najwyższej klasy sprzęcie i serwerach w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby.
3. Administrator przeprowadza czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych z poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
§ 8.
[Polityka cookies]
1. Dla wygody Użytkowników Serwis używa plików cookies m.in. w celu dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.
2. Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania Serwisem.
3. Zgodnie z praktyką większości serwisów www przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera (logi serwera). W związku z powyższym przechowujemy:
a. adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne serwisu;
b. czas nadejścia zapytania,
c. czas wysłania odpowiedzi,
d. nazwę stacji klienta ­ identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
e. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
f. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link);
g. informacje o przeglądarce użytkownika.
4. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu.
Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.
5. Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w Serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od Użytkowników.
6. W Serwisie wykorzystujemy następujące pliki Cookies:
a. cookies google­analytics.com – statystyki dla witryny
b. cookies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji)
c. cookies wykorzystywane przy obsłudze autoryzacji użytkowników
d. cookies powiązane z wyświetlaniem komunikatów związanych z obsługą
formularzy
e. cookies powiązane z wtyczką „AddThis Social Bookmarking Widget”, która służy do łatwego dzielenia się treścią przez serwisy społecznościowe. Polityka prywatności serwisu Addthis opisana jest tu:
http://www.addthis.com/privacy...
7. Serwisy obce, których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika.
8. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.
§ 9.
[Kontakt]
1. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe.
2. Użytkownik może również zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego danych osobowych w całości lub w określonej części.
3. Z Administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e­mail:
hello(małpa)vintageshop.pl

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów